Het ondernemingsloket zal je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Deze formaliteit is gratis, maar de sociale bijdragen voor het verzekeringsfonds zijn dat zeer zeker niet. Veelal zal dit één van je grootste onkost zijn als bijberoeper.

De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is verplicht. Je moet je gelijktijdig met de aanvang van je zelfstandige activiteit in bijberoep daarvoor inschrijven. Het ondernemingsloket zal je hierover zeker en vast informeren en dit samen met je inschrijving regelen.

Hoeveel zijn de sociale bijdragen voor een bijberoep?

In principe bedragen de sociale bijdragen 22% van je beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Dus bv de bijdragen voor 2011 worden berekend op basis van je beroepsinkomen in 2008.

Dit inkomen is je winst, aangepast aan de huidige index van de levensstandaard. Het is dus moeilijk om het exacte inkomen zelf te berekenen, maar je kan het wel schatten.

Ligt je inkomen onder een bepaald bedrag (bv in 2007 was de grens €1218,64 per jaar) dan betaal je geen bijdragen. Ligt je inkomen boven deze grens dan ben je verplicht om elk kwartaal sociale bijdragen te betalen.

Sociale bijdragen bij starten

Omdat je de eerste drie jaar van je zelfstandige activiteit nog geen inkomen had 3 jaar geleden, zal je een voorlopige bijdrage moeten betalen. Later worden deze voorschotten dan verrekend zodat je het correcte bedrag betaalt.

Standaard zal men je het minimum tarief aanbieden (dus voor een inkomen net boven €1218,64 / jaar) maar houdt er rekening mee dat dit nog wordt gecorrigeerd. Verdien je bijvoorbeeld heel wat meer, dan zal je na 3 jaar ook plotseling heel wat moeten bijleggen.

Het is dan ook heel belangrijk om dit toch minstens jaarlijks op te volgen en eventueel aan je verzekeringsfonds te vragen om dit bedrag naar boven bij te stellen.

Het minimum bedrag dat je aan sociale bijdragen zal moeten betalen is momenteel €69,83 per kwartaal (en dit gedurende je eerste jaar) Dit bedrag varieert, maar je ondernemingsloket zal je de exacte bedragen kunnen vertellen.

Je kan dit wel inbrengen als onkosten.

Waarom sociale bijdragen?

Als zelfstandige in bijberoep krijg je voor deze bijdragen absoluut niets terug. Je krijgt er geen extra pensioen voor noch ziekteverzekering. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van onze sociale zekerheid, maar voor jezelf zijn er geen rechtstreekse voordelen aan verbonden.