Op heel wat facturen zie je de zogenaamde algemene voorwaarden staan. Deze staan er niet zomaar, ze bieden de ondernemer bescherming in geval van bijvoorbeeld wanbetalingen. FCTR biedt de mogelijkheid om onderaan elke factuur een vast stuk tekst op te nemen.

Alvorens je algemene voorwaarden opneemt moet je er eerst en vooral goed over nadenken. Wat zal je er precies in opnemen? Bescherming bij laattijdige betaling is één van de meest voorkomende clausules, maar je kan ook informatie opnemen over eigendomsrecht van het geleverd werk of over de manier van klachtafhandeling. Kijk zeker eens op deze site om inspiratie op te doen.

Stap 1. De instellingen van je account beheren

De algemene voorwaarden voor je facturen pas je aan in het scherm met al je account instellingen. Wanneer je ingelogged bent op de applicatie, kan je deze instellingen beheren via de knop rechtsboven:

Stap 2. De algemene voorwaarden invoeren

Op het instellingen scherm zal je nu een vak zien staan waar je de algemene voorwaarden kan invoeren. Er is ook een knop waarmee je snel een voorbeeld van een standaard clausule kan opnemen. Lees deze zeker na en corrigeer indien nodig vooraleer je ze gebruikt.

Je algemene voorwaarden beheren op het instellingsscherm

Click tot slot op "Bewaren & Sluiten" onderaan het scherm om je nieuwe algemene voorwaarden te bewaren.

Stap 3. Een nieuwe factuur maken

Vanaf nu zullen alle nieuwe facturen je algemene voorwaarden bevatten onderaan de pagina:

Algemene voorwaarden staan onderaan factuur

Tip: Wil je uitgebreidere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld op de achterkant van je factuur. Dan kan je deze eerst in Word opstellen en afdrukken. In FCTR zet je dan in het veld algemene voorwaarden een verwijzing naar de achterzijde van de factuur. Druk vervolgens je factuur af op de achterkant van je algemene voorwaarden en je hebt een professionele factuur met op de achterzijde de algemene voorwaarden.