De BTW of Belasting op Toegevoegde Waarde is iets waar je als particulier niet echt mee in aanraking komt. Je moet het betalen en daarmee is de kous af. Als bedrijf is het echter anders. Je moet nog steeds BTW betalen, maar je kan ook BTW recupereren. Hoe werkt dat nu precies?

Wat is de BTW

Via de BTW kan een regering het aankooppatroon beïnvloeden. Via de BTW kan een regering het aankooppatroon beïnvloeden.

De BTW is een belasting die door de uiteindelijke gebruiker wordt betaald. Ze wordt stapsgewijs geïnd bij elke stap van de productie of distributie. Het is steeds de belasting op de waarde die toegevoegd wordt.

Een voorbeeld voor de consument

Deze theoretische definitie wordt al snel veel duidelijker met een vereenvoudigd voorbeeld.

Stel dat je in een bakkerij, als particulier, voor 10 euro brood en gebak koopt, dan betaal je in totaal 10,60 euro want je moet bovenop de aankoopprijs ook 6% BTW betalen.

Deze 60 cent wordt in verschillende stappen aan de staat betaald. Als de bakker de ingrediënten aan 6 euro heeft aangekocht, dan moet hij op de 4 euro toegevoegde waarde belastingen betalen, oftewel €4 x 0,06= 24 eurocent.

De distributeur koopt de grondstoffen aan voor 2 euro bij de producent en realiseert dus ook een toegevoegde waarde van €4 en moet 24 cent BTW betalen aan de staat.

De producent betaalt BTW op de 2 euro die hij aanrekent aan de distributeur, of dus 12 cent.

Dat ziet er dan als volgt uit:

BedrijfTotale waarde (€)Toegevoegde waarde (€)BTW (eurocent)
Producent2212
Distributeur6424
Bakker10424
Klant101060

Een voorbeeld als bedrijf

Moet je dan als bedrijf je toegevoegde waarde berekenen? Want in de realiteit is het natuurlijk niet zo eenvoudig als in het voorbeeld hierboven. Daarnaast zijn er ook verschillende BTW tarieven, dus hoe wordt dit allemaal verrekend?

Eenvoudig: elk bedrijf betaalt steeds de volle pot. Dus de bakker moet op zijn BTW aangifte 60 cent invullen.

Echter kan hij de BTW die hij zelf betaalt recupereren. Dus in dit voorbeeld zal hij €6 + 6% = € 6,36 betalen aan de distributeur. Die 36 cent brengt hij dan in als te recupereren BTW en wordt afgetrokken van de 60 cent hierboven.

Uiteindelijk betaalt de bakker dus 24 cent BTW.

Dit komt overeen met de toegevoegde waarde, maar het was niet nodig om die expliciet te berekenen.

Volledig overzicht van hoe BTW stapsgewijs wordt afgehouden. Volledig overzicht van hoe BTW stapsgewijs wordt afgehouden.

De BTW aangifte

Elke 3 maand moet je, als zelfstandige, de BTW aangifte invullen. Deze omvat in grote lijnen drie onderdelen, die aansluiten bij de uitleg hierboven:

  1. Een eerste sectie handelt over de BTW die je moet betalen. Dit is de BTW die je aan je klanten aanrekent.
  2. Het tweede deel bevat de BTW die je hebt betaald en kan recupereren.
  3. Ten slotte worden de totalen uitgerekend. Meestal zal je, zoals hierboven, moeten betalen. In sommige gevallen (bv bij grote investeringen) is het mogelijk dat je BTW terugbetaald krijgt.

Wat met BTW op buitenlandse aankopen

De basisregel is als volgt:

  • Als consument betaal je steeds BTW waar je de aankoop doet. Koop je iets in Nederland, dan betaal je Nederlandse BTW
  • Als bedrijf moet je de BTW betalen in het land waar je bedrijf gevestigd is. Dus koop je iets in Nederland, dan moet je BTW betalen in Belgie.

Hoe gaat dit laatste in zijn werk?

Aangezien het Nederlandse bedrijf geen weet heeft van Belgische tarieven, zullen ze je geen BTW aanrekenen. Dit is zeer belangrijk: als bedrijf moet je ervoor zorgen dat je geen BTW betaalt in het buitenland, anders kan je die niet meer recuperen.

Je doet dit door te bewijzen dat je een bedrijf bent en dit doe je dan weer door je BTW nummer te geven. Het buitenlands bedrijf kan dit nummer dan controleren in bijvoorbeeld de Europese VIES databank.

Jij bent dan wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de BTW op de aankoop gedaan wordt. Je moet dit aangeven op je BTW aangifte als te betalen BTW (eerste deel). Meestal kan je diezelfde BTW ook onmiddellijk recupreren (2e deel), dus dit is een nuloperatie.

Wat als ik BTW terug krijg?

Als je teveel BTW betaald hebt en je dus een overschot hebt, dan kan je dit bedrag laten uitbetalen. In de meeste gevallen is dit echter een uitzonderlijke situatie en zal je meestal moeten betalen.

Tenzij het over een groot bedrag gaat is het in de meeste gevallen aangeraden om geen uitbetaling te vragen maar dit gewoon op je balans te laten staan. Dit wordt dan automatisch verrekend.