Als zelfstandige maak je verschillende soorten van onkosten. In dit artikel bekijken we wat investeringen zijn en hoe je ze in de boekhouding opneemt. Je moet dit namelijk via het systeem van afschrijvingen doen.

Wat is een investering en wat is het niet?

Opsplitsing van waar je omzet naartoe gaat als je geen onkosten maakt of investeringen doet.

Een investering is een aankoop van een bedrijfsmiddel dat je gedurende een langere periode zal gebruiken binnen je bedrijf.

Typische voorbeelden van investeringen zijn gebouwen, kantoormeubilair, smartphones en laptops.

Naast investeringen heb je nog volgende onkosten:

  • Handelsgoederen koop je om daarna weer te verkopen. Het zijn de grondstoffen die je daarna verwerkt om te verkopen aan je klanten. Bijvoorbeeld het meel van je brood als bakker of de videokaart als je PCs verkoopt.
  • Diverse kosten zijn noch investeringen, noch handelsgoederen. Een zeer typisch voorbeeld is de rekening van je mobiele telefoon of de kosten van verzekeringen.

Naar gelang van de reden van een aankoop kan eenzelfde product een investering of een handelsgoed zijn. Verkoop je bijvoorbeeld smartphones, dan is dat een handelsgoed, maar gebruik je een smartphone om je klanten te bellen, dan is het een investering.

Hoe een investering in de boekhouding invoeren?

Omdat je een investering zal gebruiken over verschillende jaren, moet je ze ook gespreid over verschillende jaren inbrengen in je boekhouding. Dit noemt men de investering afschrijven.

Gedurende een aantal jaren wordt een (afschrijvings)percentage van de volledige kost ingebracht in de onkosten. Ofwel, je schrijft een investering af gedurende een bepaalde afschrijvingsperiode.

Wat is een afschrijvingstabel of afschrijvingsfiche?

Een afschrijvingstabel of -fiche bevat de totale investeringskost samen met hoeveel je elk jaar zal afschrijven. Het geeft een overzicht van hoe je een bepaalde investering zal afschrijven.

Stel, je koopt een laptop van €1000 die je over 3 jaar wil afschrijven. De afschrijvingstabel ziet er dan als volgt uit:

Dit voorbeeld geeft de afschrijvingstabel weer voor een laptop die €1000 kost en over 3 jaar wordt afgeschreven. Dit voorbeeld geeft de afschrijvingstabel weer voor een laptop die €1000 kost en over 3 jaar wordt afgeschreven.

Indien je gebruik maakt van Google Docs kan je deze template onmiddellijk gebruiken voor je eigen afschrijvingen.

Wat zijn de afschrijvingstermijnen?

Geen gemakkelijke vraag. In principe neem je als termijn het aantal jaren dat de investering zal gebruikt worden in je bedrijf. Ontwikkel je websites, dan zal je laptop mogelijk maar 2 jaar nuttig zijn, terwijl dat in andere beroepen 3 of meer jaar kan zijn.

Voor sommige goederen zijn er termijnen die algemeen aanvaardt worden. Bijvoorbeeld:

  • Gebouwen: 35 jaar
  • Meubilair: 10 jaar
  • Klein materiaal (bv GSM): 3 jaar

Als er een belastingcontrole is, dan zal je de termijn die je gebruikt moeten verklaren. Je kan dus afwijken van deze waarden als je er een goede reden voor hebt.

In het algemeen speel je het best op veilig. Je verliest namelijk geen geld door wat langer af te schrijven, je moet wel wat langer op dat geld wachten.

Andere vragen?

Wat is degressief afschrijven?

De methode hierboven beschreven is lineair afschrijven. Bij degressief afschrijven ga je niet elk jaar hetzelfde bedrag afschrijven, maar een bedrag dat steeds kleiner wordt. Het eerste jaar schrijf je dus meer af dan het laatste jaar. Zo krijg je sneller je geld terug.

Dit is echter heel wat ingewikkelder en tenzij je er een goede reden voor hebt zou ik je aanraden om het eenvoudig te houden.

Moet ik elke investering afschrijven over meerdere jaren?

Nee. Kleine bedragen hoef je niet op te splitsen. Ook zaken waarvan je verwacht dat ze maar 1 jaar mee gaan hoef je niet over verschillende jaren te spreiden.