In principe moet elke ondernemer elk kwartaal voorafbetalingen doen bij de belastingen. De enige uitzondering hierop zijn ondernemers die minder dan 3 jaar geleden gestart zijn.

Of het zinvol is om voorafbetalingen te doen hangtĀ er vanaf hoeveel belastingen je elk jaar betaald. Heb je de voorbije jaren steeds geld terug gekregen en is er niets noemenswaardig aan je inkomen gewijzigd, dan zal het waarschijnlijk ook dit jaar niet nodig zijn om voorafbetalingen te doen.

Het doen van voorafbetalingen kan namelijk vrij complex zijn. Het is namelijk nodig om te schatten hoeveel belastingen je zal moeten betalen. Je kan dit doen via de anonieme Tax-Calc, maar het kost wel wat werk en zal steeds een benadering zijn.

Het geschatte bedrag deel je dan door 4 en dat is het bedrag dat je elk kwartaal aan voorafbetalingen kan doen.

Je kan eventueel opteren om in het eerste kwartaal meer te betalen omdat dit bedrag zwaarder doorweegt in de berekening van een eventuele vermeerdering (= boete). Je geeft op dat ogenblik wel geld aan de staat dat je misschien een jaar later terug zal krijgen, dus het is zoeken naar een balans.

Bron.