Algemene voorwaarden zijn een onderdeel van het contract dat je aangaat met je klanten. Men noemt ze "algemeen" omdat ze voor al je klanten en facturen gelden. Je kan eventueel ook nog bijzondere voorwaarden hebben voor specifieke klanten of zelfs voor een specifieke verkoop.

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Je kan ze gebruiken om bepaalde overeenkomsten duidelijk op papier te zetten en te specificeren.

Typische zaken die je in algemene voorwaarden zal vinden zijn:

  • Betalingstermijn
  • Boetes bij laat of niet betalen
  • Voorwaarden voor terugsturen of niet aanvaarden van de factuur
  • De termijn waarbinnen protest kan aangetekend worden
  • etc.