Iedereen weet dat we in België veel belastingen betalen. En dat klopt ook, op een groot deel van ons inkomen betalen we behoorlijk wat belastingen. Maar hoe zit dat nu precies? Draag je nu echt de helft van je volledige inkomen af?

Om alvast te antwoorden op die laatste vraag. Neen, dat klopt absoluut niet. Op een deel van je loon of inkomen betaal je mogelijk 50% belastingen, maar zeker niet op alles. Dit komt omdat de belastingen progressief werken. Je betaalt niet op je volledig inkomen even veel belastingen.

Onderstaande geldt zowel voor een werknemer als voor een zelfstandige of een bijberoeper.

Om de correcte werking uit te leggen moeten we starten bij de beruchte belastingschijven.

Wat zijn belastingschijven?

Op het einde van het jaar wordt al je inkomen samen geteld. Werk je bijvoorbeeld in bijberoep dan neemt men je loon van je vaste job en telt daarbij het inkomen van je bijberoep.

Dit inkomen splitst men dan op in onderdelen of schijven.Per schijf geldt er een ander belastingtarief.

Op de eerste schijf van €8 350 betaal je 25% belastingen. Op de volgende 30% en zo verder tot je in de hoogste schijf wel dgelijk 50% moet betalen.

Van alles wat je meer verdient dan €37 330 op een jaar zal je de helft moeten aan de Belgische staat geven.

De figuur geeft de verschillende belastingtarieven voor een alleenstaande weer (inclusief het belastingvrij minimum) De figuur geeft de verschillende belastingtarieven voor een alleenstaande weer (inclusief het belastingvrij minimum)

Het belastingvrij minimum

Naast de belastingschijven speelt er nog een extra regel, namelijk dat van het belastingvrij minimum. Iedereen krijgt een deel van zijn inkomen onbelast.

Het basis bedrag hierbij is €6990. Dit krijg je dus belastingvrij.

Dit bedrag kan verhoogd worden als men kinderen of anderen ten laste heeft.

Stijging van het belastingvrij minimum in functie van het aantal kinderen ten laste. Stijging van het belastingvrij minimum in functie van het aantal kinderen ten laste.

Een rekenvoorbeeld

Stel dat €35 000 verdient en je alleenstaande bent. Dan zien je betalingen in de verschillende schijven er als volgt uit:

  • Eerste €6990: vrijgesteld
  • Volgende schijf 8 590 - 6 990 = €1 600 met 25% belastingen: €400
  • Volgende schijf 12 220 - 8 590 = €3 630 met 30% belastingen: €1 089
  • Volgende schijf 20 370 - 12 220 = €8 150 met 40% belastingen: €3 260
  • Volgende schijf 35 000 - 20 370 = €14 630 met 45% belastingen: €6 583,50

In totaal betaal je dan €11 332,50 belastingen. Wat overeenkomt met een tarief van ongeveer 32%.

Stel dat je nu ook een bijberoep hebt. Daarmee verdien je €5 000 per jaar bij. In totaal verdien je dan €40 000 op jaarbasis. Je zal dan ook in de hoogste schaal terecht komen.

Op de inkomsten in bijberoep betaal je volgende belastingen:

  • Gedeelte in schijf tot €37 330 is €2230 waarop 45% belastingen: €1 003,50
  • Gedeelte in hoogste schijf: €2770 waarop 50% belastingen: €1 385

Op het deel dat je in bijberoep hebt bijverdiend betaal je in totaal €2 388,50 belastingen of maar liefst 48%! (houd er rekening mee dat je ook nog sociale bijdragen moet betalen)

Belastingkrediet, belastingaftrek, belastingverhogingen, etc.

België zou België niet zijn als er niet honderden regels bestaan om het totaal bedrag aan belastingen dat je moet betalen te beïnvloeden. Het zou te ver gaan om hier zelfs maar een kort overzicht te geven van alle mogelijkheden.

Deze regels veranderen daarnaast ook van jaar tot jaar en kunnen soms zelfs plotseling verdwijnen wanneer een regering op zoek gaat naar geld. Het is dan ook aan te raden om hier geen rekening mee te houden en het eerder te zien als een aangename verrassing.

Als je op zoek wilt gaan naar alle mogelijkheden, dan is de site van de FOD Financiën een mogelijke start.

Provinciebelastingen, gemeentebelastingen en sociale zekerheid

In dit artikel hebben we het enkel over de Belgische personenbelasting. Dit is niet de enige manier waarop er geld wordt afgeroomd van je loon of inkomen.

Indien je een job hebt, hoef je niet echt rekening te houden met sociale zekerheid omdat je werkgever dit voor je betaalt. Als zelfstandige is dit echter nog eens 22% extra (dit zijn wel onkosten, dus ze gaan van je inkomen voor je erop belast wordt)

Provincie- en gemeentebelastingen zorgen meestal voor nog een aantal extra procenten.

Indexering belastingschijven

De bedragen die hier worden gegeven zijn geldig voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013). Deze bedragen worden in principe jaarlijks aangepast en zullen dus door de band elk jaar iets hoger worden.